کد استفاده از کتابخانه sweetalert در لاراول

کدهای دیگر این نویسنده

نمایش در php

نمایش در php


افکت fade در جی کوئری

افکت fade در جی کوئری


نمونه کد اسلاید شو با جی کوئری

نمونه کد اسلاید شو با جی کوئری


ارسال ایمیل با php

ارسال ایمیل با php


استفاده از صوت در html

استفاده از صوت در html


ارسال ایمیل با phpmailer

ارسال ایمیل با phpmailer


کد قرار دادن ادامه مطلب با php

کد قرار دادن ادامه مطلب با php


کد ساخت چند فایل route جداگانه برای پروژه لاراول

کد ساخت چند فایل route جداگانه برای پروژه لاراول


انواع validation عکس در لاراول

انواع validation عکس در لاراول


کد آدرس صفحه جاری در وردپرس

کد آدرس صفحه جاری در وردپرس


کد آپلود عکس با ajax جی کوئری و پی اچ پی

کد آپلود عکس با ajax جی کوئری و پی اچ پی


کد نمایش اطلاعات دیتابیس با php و mysqli

کد نمایش اطلاعات دیتابیس با php و mysqli


کد غیرفعال کردن created_at و updated_at timestamps در مدل

کد غیرفعال کردن created_at و updated_at timestamps در مدل


کد نمایش نام کلاس یا متد جاری در codeigniter

کد نمایش نام کلاس یا متد جاری در codeigniter


کد بارگذاری خودکار صفحه با jquery

کد بارگذاری خودکار صفحه با jquery


کد استفاده از کتابخانه sweetalert در لاراول

اول کد زیر رو تو مسیر روت پروژه تون وارد می کنید

composer require uxweb/sweet-alert

در فایل config/app.php در قسمت

providers خط زیر رو وارد می کنید
UxWeb\SweetAlert\SweetAlertServiceProvider::class,

و در قسمت

aliases خط زیر رو قرار میدید
'Alert' => UxWeb\SweetAlert\SweetAlert::class,

و حالا توی هر کنترلی که خواستید از این کتابخانه زیبا استفاده کنید به این صورت ازش استفاده می کنید

alert()->message('Sweet Alert with message.');

alert()->basic('Sweet Alert with basic.','Basic');

alert()->info('Sweet Alert with info.');

alert()->success('Sweet Alert with success.','Welcome to ItSolutionStuff.com')->autoclose(3500);

alert()->error('Sweet Alert with error.');

alert()->warning('Sweet Alert with warning.');

و در پایان هم کتابخانه های js رو قرار میدیم

	<script src="http://demo.itsolutionstuff.com/plugin/jquery.js"></script>

	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sweetalert/1.1.3/sweetalert.min.css" />

	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sweetalert/1.1.3/sweetalert.min.js"></script>

و اجرای دستور زیر برای ویرایش فایلهای نمایش استایل و ....

php artisan vendor:publish --provider "UxWeb\SweetAlert\SweetAlertServiceProvider"

و کد جاوا اسکریپت اجرای این کتابخانه زیبا

swal({!! Session::get('sweet_alert.alert') !!});

 

برای اطلاع از امکانات بسیار زیاد این کتابخانه به لینک زیر مراجعه کنید github.com/uxweb/sweet-alert
لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید ثبت نظر کنید